I Царибродски маратон - 2005. година

II Царибродски маратон - 2006. година

III Царибродски маратон - 2007. година